Ο στόχος μας

Η εταιρεία Ἕως-art δημιουργήθηκε το 2012.

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και βασικός σκοπός της είναι η έρευνα, η εκπαιδευτική δραστηριότητα και η ελεύθερη έκφραση σε όλες τις μορφές της τέχνης και του πολιτισμού.

Παράλληλα, η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες του κοινωνικού γίγνεσθαι επιθυμώντας να είναι παρούσα και ενεργή τόσο σε κοινωνικές, όσο και σε φιλανθρωπικές δράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος, και έχει ως πάγια πολιτική της την παροχή ορισμένου αριθμού δωρεάν θέσεων σε ανέργους σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής της δραστηριότητας.

Η ‘Ἕως-art έχει σαν στόχο, μέσα από ένα φάσμα ποικίλων ενεργειών

  • Να λειτουργήσει ως τόπος συνάντησης και ανταλλαγής γνώσεων
  • Να δώσει πρόσφορο έδαφος σε όλους να μοιραστούν τόσο το όραμα και τις σκέψεις τους, όσο και τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους

 

Comments are closed.